S výukou jazyků se může začít v nejútlejším věku

brothers-2107264_960_720

I když jsou v Česku stále více rozšířené vícejazyčné páry, a jejich děti tak mají možnost mluvit bilingvně již od útlého dětství, ani českým dětem tato možnost není zapovězena. Soukromá školka Brno otevírá dveře posledním zájemcům o prázdninové pobyty s výukou angličtiny, stejně jako možnost navštěvovat školní zařízení i v průběhu roku.

Anglické školky pro děti z cizojazyčných a českých rodin

Cizojazyčné školky bývají navštěvovány právě dětmi z rodin, kde čeština není na prvním místě a děti se lépe zařadí do kolektivu, kde je hlavním jazykem angličtina. Dorozumívání s pedagogickým sborem i ostatními dětskými souputníky je tak jednodušší právě pro cizince, jejichž rodiče v ČR pracují nebo se zrovna rozhodli tu žít. Avšak ani dětem z českého prostředí není navštěvování brněnské školky zapovězeno. Naopak, smíšená komunita mezi dětmi utváří pevnější vazby na lidi přicházející z jiného prostředí, učí se zvykům, které například z domova neznají, i si přivykají hovoření a komunikaci v jiném jazyce než češtině.

Připravte děti na budoucnost v útlém věku

Děti přecházející ze školky s angličtinou mají při příchodu na základní školu, kde se již dnes učí cizí jazyky od první třídy, usnadněnou pozici ve vnímání, výuce i chápání. Angličtinu už mají takříkajíc v krvi a celkový systém výuky i jiných předmětů jim bude bližší, pokud mají základy z předškolního zařízení. Chcete-li svým dětem dát ještě něco navíc, zkuste školku s angličtinou.

Anglické školky v přírodě a tábory pro děti ze základních škol

Zavedená školka v Brně disponuje učiteli, kteří pocházejí jak z českého prostředí, tak jsou rodilými mluvčími. Angličtina se dětem vstřebává zcela přirozeně během denní komunikace, hodně je využíváno hudby, tance, výtvarných a herních dovedností. Harmonický vývoj dětí je podpořen i „mužským prvkem“ – učiteli. Tak jako v jiných školkách se s dětmi jezdí na pobyty v přírodě, jsou organizovány besídky pro rodiče a pro ratolesti přecházející na základní školu je připravena možnost pozdějšího navštěvování Kids Garden Clubu a účasti na letních anglických táborech. Více informací zájemci naleznou na stránkách http://www.kidsgarden.cz/

.

Napsat komentář