Neobejdete se bez dopravního značení? Tak si ho pronajměte!

dopravní značení

Dopravní značení bezesporu přispívá k bezpečnosti provozu. O jeho umístění rozhoduje příslušný správní orgán popřípadě vlastník komunikace. Samostatnou instalaci je samozřejmě vhodné svěřit specializované firmě.

Dopravní značení dělíme na trvalé a dočasné. Dočasné dopravní značení, které označuje například po omezenou dobu opravovanou komunikaci, si vlastník komunikace může za výhodných podmínek pronajmout například od společnosti Topznak, s.r.o.

Druhy dopravního značení

Jaké existují možnosti? Z autoškoly si zcela jistě pamatujete, že dopravní značky dělíme na příkazové, zákazové, informativní, výstražné atd. Na nebezpečná místa účastníka dopravního provozu upozorňují například svislá dopravní značení. Další možností je přechodné vodorovné značení prostřednictvím různých reflexních fólií stejně jako plastové a kovové zábrany, dopravní kužely a plastová svodidla. Nezbytná při opravách komunikací a s nimi spojeném omezení provozu na komunikaci je i světelná signalizace.

Dopravní značky praha

Omezení dopravního provozu

Kdy je třeba přistoupit k omezení dopravního provozu? Práce na pozemních komunikacích samozřejmě nezahrnují jen opravy komunikací a výkopové práce. Provoz mohou omezit i filmová tvorba, reklamní, propagační a společenské akce, trhy a další.

Nechte si vypracovat projekt

Jakou kombinaci dopravního značení v konkrétní situaci zvolit? To nechejte na projektantech ze společnosti Topznak.cz. Ti vám v první řadě vypracují tzv. projekt dopravně inženýrského opatření (DIO), který je nezbytný pro vydání „rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“ (DIR) a bez něhož není možné opravy komunikace vůbec zahájit.

Zastupování na úřadech

Společnost se ovšem může angažovat i při projednávání projektu s Policií České republiky stejně jako zastupování objednavatele na odboru dopravy. Zkrátka před samotnou realizací vyřídí nezbytné papírování následované samotnou realizací dopravního značení. To na místo samozřejmě přiveze, nainstaluje a po skončení prací či jiného důvodu, jenž zapříčinil omezení dopravního provozu, zase odveze. Více informací hledejte pod odkazem dopravní značení Praha.

Napsat komentář