Databáze akreditací MŠMT je volně přístupná

Plánujete si doplnit vzdělání? Ideální je pustit se do rekvalifikačního kurzu. Dobře si však vybírejte, kde ho absolvujete. Mělo by jít o instituci či učitele s oficiální akreditací udělenou MŠMT.

Slovo akreditace pochází z francouzského jazyka a doslova znamená ověření důvěryhodnosti. Setkáme se s ním obvykle ve spojení se vzdělávacími institucemi, kde slouží jako důkaz jakési kvality. Pokud jde o rekvalifikační kurzy, hlídat byste si měli akreditaci MŠMT, tedy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Co se kontroluje před udělením akreditace?

Než MŠMT nějaké instituci udělí akreditaci, pečlivě ji prověří. Zkoumá kvalitu vzdělávacího programu, ale také personálu, technického a materiálního vybavení. U fyzických osob vyžaduje výpis z rejstříku trestů, žádá si přehled o dosavadní činnosti žadatele a akreditaci.

Důvodem neudělení akreditace může být například nevyhovující vzdělávací program, který se akreditační komisi nezdá kvalitní.

Akreditace si ověřujte

Má-li vzdělávací instituce akreditaci, ráda se tím pochlubí. Některé se však mohou chlubit cizím peřím, proto si fakt raději ověřte. Databáze akreditací MŠMT je volně přístupná. U rekvalifikačních kurzů stačí do databáze zadat jednací číslo, to byste měli získat ze smlouvy o kurzu.

A proč to vůbec ověřovat? Jedním důvodem je kvalita vzdělávacího programu. Vzdělání věnujete nějaký čas a peníze, proto byste si měli ohlídat, zda skutečně stojí za to. Kromě toho, osvědčení o absolvování rekvalifikace není bez akreditace platné. Na závěr kurzu u instituce s akreditací dostanete osvědčení, jejž lze použít jako důkaz o vzdělání při žádosti o práci.

Tip na závěr: Potřebujete vzdělání v nějakém konkrétním oboru, například fitness? V databázi akreditací lze najít i vzdělávací instituci či učitele, který vám vzdělání může poskytnout.

Napsat komentář