Poznáte rozdíl mezi úrazovým a životním pojištěním?

Rozdíl mezi úrazovým a životním pojištěním

Máte sjednané životní pojištění? A co úrazové? Nebo jste si pořídili dokonce rovnou oboje? Jaký je ale vlastně mezi těmito dvěma pojistnými produkty rozdíl? V čem se fungování životního a úrazového pojištění liší?

Co je to úrazové pojištění a jak se liší od pojištění životního?

Nejprve je třeba si uvědomit, že mezi těmito dvěma pojistnými produkty je skutečně zapotřebí rozlišovat, neboť k sobě sice mají poměrně blízko, ale v některých – a to poměrně klíčových – aspektech se naopak zásadně liší. Zjednodušeně bychom mohli konstatovat, že úrazové pojištění pokrývá pouze rizika úrazů, zatímco pojištění životní zahrnuje širší spektrum pojistných rizik, včetně nemocí a rizika smrti.

S ohledem na to, že úrazové pojištění poskytuje menší rozsah pojistného krytí, bývá také zpravidla levnější. Neposkytuje však takovou pojistnou ochranu jako pojištění životní. Pravděpodobnost, že vás postihne vážnější úraz, je sice poměrně nízká, nicméně i úrazové pojištění může mít pro řadu lidí jisté výhody a opodstatnění. Hodit se může například pro děti, u nichž je riziko úrazů vyšší než u dospělých.

Životní pojištění představuje komplexnější produkt. Základní položkou v jeho nastavení je vždy riziko smrti, které tvoří jeho nedílnou součást. Dále v něm bývají zahrnuta rizika mnoha různých onemocnění, a to včetně vážných nemocí, invalidity či trvalých následků. V rámci životního pojištění je pak samozřejmě možné pojistit se i na riziko úrazů.

Jedním z dalších rozdílů, který při sjednávání životního či úrazového pojištění může v určitých případech hrát roli, je skutečnost, že u životního pojištění bude pojišťovna posuzovat váš zdravotní stav, zatímco u čistě úrazového pojištění nikoli.

Jak správně nastavit životní pojištění?

S přihlédnutím ke všem těmto charakteristikám představuje „životní pojistka“ zpravidla výhodnější variantu pojištění, především díky vyšší pojistné ochraně. Na konkrétní nastavení životního pojištění má pak vliv řada faktorů — od věku, přes zdravotní stav, až po individuální požadavky na rozsah a výši pojistného krytí.

Nepřehlédnutelnou výhodou životního pojištění je navíc také to, že v rámci jedné pojistné smlouvy budete mít ošetřena rozmanitá rizika, ať už ta běžnější (např. nemoc), tak ta méně častá (např. úraz, trvalé následky). A například u Kooperativy pořídíte životní pojištění při komplexním pojištění vážných rizik se slevou 30 %.

V každém případě se proto vyplatí předem promyslet, jakou kombinaci pojistných rizik zvolit — a rozhodně se nevyplatí zbytečně šetřit. Zaplatit na pojistném méně totiž u „životka“ rozhodně neznamená více!

Napsat komentář