Jak založit s.r.o.? A je to pro vás vůbec výhodné nebo bude lepší, když začnete podnikat jako OSVČ?

Jak založit s.r.o.

Jak založit s.r.o.? Přemýšlíte, zda by mohla být tato forma podnikání pro vás ideální a chcete vědět, co takový krok obnáší? Myslíte, že zvládnete celou věc případně zrealizovat sami? A víte, jaké rozdíly vás čekají v porovnání s tím, pokud byste fungovali jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)? Jestliže se právě chystáte vstoupit na podnikatelské kolbiště, nejspíš zvažujete, jakou cestou se vydat, aby to pro vás bylo co nejvýhodnější. Rozhodování to nemusí být vždy jednoduché a je určitě dobré, pokud předem zvážíte veškeré aspekty jednotlivých možností. Následující řádky vám mohou být v tomto ohledu nápomocny.

A nestanete se raději OSVČ?

Počet podnikatelů v České republice minulý rok opět vzrostl a konkurence je tedy v mnoha oborech značná. A jakou formu podnikání nejčastěji volí ti, kdo s byznysem zrovna začínají? Ze statistik vyplývá, že drtivá většina našich začínajících podnikatelů se rozhoduje právě mezi tím, zda vstoupí do byznysu jako osoba samostatně výdělečně činná nebo zda dá přednost založení s.r.o. Proto si také ujasníme alespoň nejpodstatnější rozdíly, které mezi oběma formami podnikání existují.

Hlavní výhody a nevýhody obou forem podnikání

Forma podnikání Výhody Nevýhody
OSVČ Snadné a rychlé získání živnostenského listu. Za vaši činnost ručíte celým svým majetkem!
Možnost vejít se do nějaké paušální daňové kategorie – jednodušší daně.
s.r.o. Ručí se pouze do výše základního kapitálu. Složitější a časově náročnější proces založení společnosti.
Možnost optimalizace základu daně. K finanční odpovědnosti může být v určitém případě povolán i jednatel s.r.o.

Otázka daní může při volbě sehrát důležitou roli

Stane-li se z vás OSVČ, budete platit daň z příjmu ve výši 15 % a jelikož nemáte žádného zaměstnavatele, budete nuceni odvádět víc na zdravotní i sociální pojištění a to v závislosti na výši přiznaného příjmu. Paušál je momentálně možné uplatňovat jen při ročním příjmu do dvou milionů korun a to zpravidla 40 až 60 %, v některých případech pak až 80 %.

V případě společnosti s ručením omezeným je tu možnost optimalizace základu každoročně odváděné daně. Daňová sazba je zde 19 %. Jste-li svým zaměstnancem, máte povinnost platit odvody na sociální i zdravotní pojištění (jako zaměstnavatel i zaměstnanec). Vedení účetnictví je většinou lepší svěřit do rukou odborníka, pokud s tím nemáte dostatek vlastních zkušeností.

Založení s.r.o. svépomocí

Řekněme tedy, že jste si z nějakého důvodu zvolili s.r.o. a hodláte se při jeho založení obejít bez pomoci právníka či nějaké specializované firmy. Každopádně si musíte opatřit maximum potřebných informací, které vám pomohou celý proces bezchybně zrealizovat. Pokud totiž něco důležitého opomenete, můžete být nuceni některé kroky zopakovat a v krajním případě pak vším projít znovu a to od samého začátku. Může to být potom zbytečně náročné jak časově, tak i z finančního hlediska. Podnikání není u nás nijak snadnou záležitostí, tak buďte pečliví, ať si situaci ještě více nezkomplikujete.

5 kroků k založení nové společnosti

Postup při zakládání nové společnosti s ručením omezeným se dá ve stručnosti shrnout do pěti následujících bodů. Co vás tedy čeká, pokud budete celou věc řešit takříkajíc „na vlastní pěst“?

1. SEPSÁNÍ SPOLEČENSKÉ SMLOUVY. Ta je pro založení s.r.o. zcela nezbytná. Musí obsahovat název a sídlo společnosti, předmět podnikání, stanovení společníků, výši základního kapitálu a to včetně výše jednotlivých vkladů každého společníka (pokud je jich více) a také způsob i lhůtu uhrazení těchto vkladů. Důležitá jsou též jména i adresy bydliště jednatelů a v případě zřízení dozorčí rady rovněž jména a bydliště jejích členů. Společenská smlouva musí rovněž určovat správce vkladu a v určitých specifických případech i další náležitosti, o nichž je dobré se předem informovat na živnostenském úřadě.

2. SLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Nejobvyklejším řešením je zřízení zvláštního účtu, který bude sloužit nově vzniklé společnosti. Na něj se základní kapitál vloží a banka vám po předložení společenské smlouvy vystaví potvrzení o jeho výši, které budete potřebovat pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

3. VYDÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ. O ně je potřeba zažádat na živnostenském úřadě a od okamžiku, kdy je obdržíte, vám běží lhůta v délce 90 dní, ve které musíte podat zmiňovaný návrh na zápis vaší nové s.r.o. do obchodního rejstříku.

4. ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU. Ten podává jednatel a je samozřejmé, že takový dokument musí být úředně ověřen. Nejpozději do šesti měsíců vám bude doručeno rozhodnutí o zápisu a teprve tímto okamžikem vznikne vaše nová společnost s ručením omezeným. V ten samý den můžete také požádat o odblokování bankovního účtu, na kterém byl složen základní kapitál.

5. REGISTRACE NA ÚŘADECH A U POJIŠŤOVNY. Vaše nově vzniklá firma má za povinnost registrovat se na finančním úřadě, u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a také u vybrané zdravotní pojišťovny. Pokud jde o ČSSZ a zdravotní pojišťovnu, týká se vás to jen tehdy, budete-li mít nějaké zaměstnance nebo v případě, že je ve firmě vícero společníků.

Výpisem ze živnostenského rejstříku je celý proces uzavřen

Zápisem nové s.r.o. do obchodního rejstříku získáte identifikační číslo (IČ) a musí dojít rovněž k zápisu tohoto IČ do živnostenského rejstříku, což můžete uspíšit samostatným podáním žádosti o takovýto zápis. Jakmile získáte výpis ze živnostenského rejstříku, je celá záležitost uzavřena a můžete se pustit do podnikání s vaší novou společností.

Zvládnete to nebo si vezmete někoho na pomoc?

Výše uvedený postup založení s.r.o. je pouze volným návodem, který vám měl nastínit, co vás zhruba čeká, pokud se vydáte právě touto cestou. Když si však navíc opatříte i nějaké podrobnější informace a to například na živnostenském úřadě, je vaše šance na zvládnutí celého procesu svépomocí více než slušná. A pokud se na to snad přece jenom necítíte? Pak je tu vždy ještě možnost svěřit vše odborníkům.

Jste už pro založení s.r.o. definitivně rozhodnuti nebo stále ještě zvažujete i další možnosti? A mimochodem, v jakém oboru vlastně hodláte podnikat?

Napsat komentář