Vím co jím

Hlavním cílem programu “Vím co jím” je

 • motivovat veřejnost k aktivní péči o zdraví
 • vyvolat u veřejnosti zájem o zdravý životní styl
 • podporovat veřejnost ve výběru potravin, které vyhovují parametrům zdravé výživy

Prostředkem k prosazení cílů programu je jednoduché logo Vím, co jím (Choices Trade Mark), které je uváděno na balení těch potravin, jež ve složení splňují definovaná nutriční kritéria. Spotřebitelé se tak mohou lépe orientovat v nabídce potravin a můžou se snadno rozhodnout pro nutričně vyváženou potravinu přímo v místě nákupu.

Logo Vím, co jím / Vím, co piju

Je českou podobou ochranné známky Choices Trade Mark.

 • Jednoduché – unikátní, snadno rozpoznatelné logo pro všechny potravinové kategorie
 • Důvěryhodné – nutriční kritéria stanovena na základě reálných vědeckých výzkumů, logo uděleno na základě nezávislého hodnocení
 • Otevřené všem – partnerem se může stát jakákoliv společnost bez ohledu na její velikost či tržní podíl
 • Mezinárodní – jednotné logo ve všech zapojených zemích
 • Dynamické – kritéria jsou pravidelně revidována
 • Efektivní – může napomoci ke zlepšení nutričního složení jídleníčku spotřebitele
 • Pozitivní – usnadňuje zákazníkům snadnější výběr výživově hodnotných potravin

 

Výživové parametry

Logo Vím, co jím poskytuje příležitost snadno a vědomě snížit příjem množství těch složek potravin, které v největší míře souvisejí s většinou současných civilizačních onemocnění. Schválené výrobky musí splňovat kritéria v následujících kategoriích:

 • trans mastné kyseliny
 • nasycené mastné kyseliny
 • sodík (sůl)
 • cukr
 • v některých kategoriích energie a vláknina

www.vimcojim.cz


 

Děti a výživa Tipy Zdravé výživy Vyvážená strava